Omgaan met veranderingen

De onvoorspelbaarheid van het verloop van MS en de daarmee gepaard gaande veranderingen in het klachtenpatroon zullen voor veel mensen met MS herkenbaar zijn. MS vergt een voortdurende aanpassing aan nieuwe omstandigheden, wat psychisch belastend kan zijn. Iedere persoon gaat anders om met deze veranderingen, of het nu gaat om onzekerheid, stress, vermoeidheid, cognitieve beperkingen of relationele veranderingen.

Emotionele reacties, angst, depressie of verlies van zelfwaardering zijn gevoelens die bij veel mensen met MS in meer of mindere mate aanwezig zijn. Voor sommige mensen kan de diagnose ook een gevoel van opluchting betekenen. Al jaren bleef een oorzaak van hun minder functioneren onopgelost, tot eindelijk een medische verklaring voor de periodes van onverklaarbare spierzwakte en ongewone sensorische gewaarwordingen werd gevonden.

Verwarrende gevoelens
De eerste periode na de diagnose van MS betekent hoe dan ook een moeilijke periode van verwarrende gevoelens. Ongeloof, protest en somberheid zijn normale reacties van deze plotseling veranderde positie in de maatschappij. Het deelnemen aan het ‘gewone’ leven is opeens niet meer zo vanzelfsprekend. Gebrek aan zelfvertrouwen, thuis en op het werk, stemmingswisselingen, gevoel van onbegrip van vrienden en familieleden, ongerustheid over het verdere verloop van de professionele carrière en moeilijke werkaanpassingen kunnen voorkomen.

bron:Care4MS