Omgaan met veranderingen

De onvoorspelbaarheid van het verloop van MS en de daarmee gepaard gaande veranderingen in het klachtenpatroon zullen voor veel mensen met MS herkenbaar zijn. MS vergt een voortdurende aanpassing aan nieuwe omstandigheden, wat psychisch belastend kan zijn. Iedere persoon gaat anders om met deze veranderingen, of het nu gaat om onzekerheid, stress, vermoeidheid, cognitieve beperkingen of relationele veranderingen. Emotionele reacties, Lees meer…

Wat artsen niet vertellen over het leven met MS

Mentaal is net zo hard als fysiek Er is angst voor invaliditeit en de dood. Er is stress over keuzes die je moet maken, qua medicatie en zorg.Er is angst om de controle te verliezen over je leven Depressie ligt op de loer. Relaties veranderen Misschien moet je een carrière opgeven. Partner en vriendschappen kunnen uit je leven verdwijnen. Het is Lees meer…