Prinses Irene: betalen prijs voor ongebreidelde groei

Prinses Irene legt in een opiniestuk in de Volkskrant een verband tussen de wereldwijde overbevolking en de corona-uitbraak. De jongere zus van prinses Beatrix noemt de huidige crisis de zoveelste waarschuwing voor de onhoudbaarheid van oneindige groei. “We komen er nu achter dat de ecologische kwetsbaarheid zich doorvertaalt in economische kwetsbaarheid. Dat hebben we decennialang niet willen horen en daarvoor betalen we nu een hoge prijs.”

De prinses richtte in 2000 een stichting op die zich inzet voor meer verbondenheid met de natuur. Ze wijst erop dat de aarde steeds verder, en ook steeds efficiënter wordt uitgeput. “Het is te hopen dat die waarschuwing deze keer wel wordt gehoord, nu de crisis ook ons aan den lijve raakt. Dan zou er ruimte komen voor een dialoog over de vraag wat we nu eigenlijk ‘van waarde’ vinden en wat we voortaan onder ‘vooruitgang’ willen verstaan. [..] Veel mensen zullen zich dan realiseren dat ze niet gelukkig worden van nog meer spullen of een nog verdere vliegreis.”

Scroll Up